Rebekka Nøkling – Coach/mental trener

Rebekka Nøkling er grunnleggeren og partner/eier av Livslyst & Motivasjon AS, sammen med Marius Engh, som eier Livslyst & Motivasjon SenteretLivslystMagasinet og LivslystStudioet. Hun jobber daglig som empowermentcoach for sine privatklienter (én-til-én), mental trener med spesialisering innen hjernetrim og stressmestring, pusteterapeut, parterapeut og medisinsk hormonyogaterapeut i sin privatpraksis på Majorstuen i Oslo. Selskapet eier også mPOWER Academy – som ble stiftet i 2018, som har som mål å få flere til å bli “kronisk friske” i samfunnet vårt. Rebekka er også fagekspert i Destinasjon Glede, gjennom sitt samarbeid med Bjørg Thorhallsdottir. Kombinasjonen av Rebekkas brede fagkompetanse og unike livs- og arbeidserfaring gjør at hun kontinuerlig underviser, samt holder kurs og foredrag for: ledere, bedrifter, toppidrettsutøvere, lærere, medisinstudenter, helsepersonell, – og alle andre som ønsker en positiv selvutvikling.

Rebekka er også rektor, foredragsholder og kurs- og utdanningsansvarlig ved empowerment akademiet – som tar et aktivt sosialt ansvar – ved å gi studenter og mennesker i ulike yrkesgrupper en spesialkompetanse innen stressmestring, empowerment, positiv selvutvikling, mental trening og endringsprosesser – som kan kombineres med ulike fagområder. Alle våre studieplaner og kurs er godkjent i Studieforbundet for næring og samfunn. Studieforbundet har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele landet. Studieforbundet næring og samfunn er ett av fire studieforbund som er direkte tilknyttet Kunnskapsdepartementet.

I tillegg startet Rebekka HR-Balansen (tidligere Blodsukkerbalansen) sammen med Hege B. Hasler – hvor de produserer podcaster, artikler, helseserier, bøker og kurs for å nå og gi flere: matnyttige tips for å få en bedre blodsukkerbalanse, faglig innsikt, påfyll, ny energi, motivasjon, inspirasjon og konkrete råd for å få en bedre hverdag – ved å gjenvinne livsbalansen! I tillegg er de innholdsleverandører til mPOWER akademiet sine utdannelser som kombinerer fagkunnskap og mestringsverktøy innen ernæring, diabetes, mental trening og stressmestring.

Rebekka er en erfaren podcastprogramleder og en profilert foredragsholder, historieforteller og inspirerende forskningsformidler som har holdt foredrag for tusenvis av mennesker rundt om i Norge, Sverige, Italia, Tyskland og USA. Hun er også forfatter og helsejournalist med medisinsk genforskningsbakgrunn og bl.a. kjent fra flere helseserier i Tara – Norges største kvinnemagasin, Khrono (Høgskolen i Oslo og Akershus) og i LivslystMagasinet. Tidligere har hun vært redaktør for helse- og livsstilsbøkene: Livslyst (og medforfatter med Anbjørg Sætre Håtun, LivslystPortalen), Fruktbar kunnskap for mannens edlere deler (Rune Blomhoff, Sigbjørn Smeland og Kristin S. Grønli, Birkeland Publications), Hjelp jeg har fått høyt blodtrykk – hva nå? (Rune Blomhoff, Per Ole Iversen og Nils Petter Thuesen, Birkeland Publications).

Rebekka brenner for å hjelpe mennesker som ønsker en personlig vekst som skaper positive endringer – og en hverdag med mindre stress og mer livslyst. Dette gjør hun ved å dele sine stressmestringsverktøy og sin kunnskapserfaring og unike kompetanse gjennom sine: foredrag, kurs, workshops, og medisinske hormonyogakurs – og andre kurs fra vår brede LIVSLYST & MOTIVASJON-kursportefølje.

Videre er Rebekka opptatt av å samarbeide tverrfaglig for å hjelpe og “se hele mennesket”. Dette gjenspeiles i hennes podcasteserier i Nettavisen og i LivslystStudio, artikler i LivslystMagasinet og ellers i media Rebekka holder derfor kontinuerlig foredrag for pasientforeninger, helsepersonell på Helseforetak og sykehus, samt andre interessegrupper, slik som Destinasjon Glede – med fokus på: empowerment, “forskning som hjelper deg”, stressmestring og pusteøvelser.

Det at Rebekka fikk brystkreft i ung alder gjorde at hun måtte lære seg å mestre motgang og bli en «overlever med senskader». Resultatet ble at hun utviklet sine personlige livsmestringsverktøy og en egen coachingmetode som er basert på hennes livserfaring, banebrytende forskning i grensesnittet mellom: genforskning, endokrinologi, hjerneforskning og psykologi og som viser hvordan kropp og sinn henger sammen, samt samarbeidet hun har med faren og Magister i psykologi, Olav Nøkling, som ledet psykologiundervisningen på Norges Idrettshøyskole i flere tiår.

FOR DIREKTE TIMEBESTILLING OG PRIS FOR COACHING MED REBEKKA PÅ LIVSLYST & MOTIVASJON SENTERET

Rebekka fant raskt ut at hennes mestringsverktøy også kunne være verdifulle i jobbsammenheng. Særlig når man skal lede andre, eller samarbeide – og hvor målet er å løfte hverandre og unngå relasjonsstress og sykmeldinger. Hennes verktøy er svært konkrete og kan brukes med en gang. De reduserer stress umiddelbart, gir deg økt empowerment, skaper tillit og skaper ny og positiv energi – som smitter over på omgivelsene – på jobben, men også privat.

BESTILL ET LIVSLYST & MOTIVASJONS FOREDRAG MED REBEKKA NØKLING

Rebekkas klienter er i alderen fra 6-96 år og inkluderer bl.a. toppidrettsutøvere, helsepersonell, næringslivsledere, folk som lider av angst, kroniske smertepasienter, ME-pasienter og unge og voksne som lider av ulike spiseforstyrrelser. Mange tar også kontakt med Rebekka for å lære seg å forebygge stress, enten fordi de er pårørende, har stressende jobber, er ledere/arbeidsgivere som skal gjennomføre viktige endringsprosesser, eller fordi de må prestere i idretten eller på andre arenaer – og hvor det å bruke mental trening er en naturlig og viktig del av prosessen for å nå sine mål.

Rebekka er Cand. Scient med en bred medisinsk genforskningsbakgrunn. I 1993 ble Rebekka utvalgt til å representere Skandinavias universiteter og ble dermed Nobelprisvinner Georg Smith (2018) sin student i Paris – hvor hun ble opplært i “Phage display av peptider og antistoffer metoden”. Etter sin mastergrad i gen- og bioteknologi (1995), jobbet hun videre som Dr. stipendiat innen helse og medisin ved Universitetet i Oslo, ved Bioteknologisenteret i Oslo (Forskningsparken) fra 1996-2000. I 2000 ble hun headhuntet til GenoVision og videre til Qiagen, som Global Manager for selskapenes genroboter. Siden 1995 gikk hun også i lære hos sin far og Magister i psykologi, Olav Nøkling, som bl.a. ledet psykologiundervisningen på Norges Idrettshøyskole i flere tiår, ved siden av sin privatpraksis for profilerte ledere. Rebekka har også vært fagansvarlig og undervist medisinstudenter på Bjørknes Høyskole i kjemi, biokjemi, genetikk og molekylærbiologi i flere år. Tidligere har hun også undervist på BI og Norges Markedshøyskole.

I tillegg har hun flere ganger undervist på MediYoga-instruktør- og terapeut utdanningen i Norge og i Sverige. Hun er selv sertifisert og diplomert MediYoga-instruktør og Dinah Rodrigues-hormonyogainstruktør spesialisert innen: stress og utbrenthet, kreft, diabetes, hormoner og depresjoner. Rebekka ble i 2021 utnevnt som Ambassadör i MediYoga Förbundet Sverige.

Rebekka holder også forskningsforedrag og workshops om yoga, meditasjon og yoganidra både i Norge og i Sverige, bl.a. på Karolinska Universitet og MediYoga-Instituttene sammen med grunnleggeren av MediYoga, Göran Boll og Pär Krutzén.

Rebekka har tilleggsutdanning innenfor psykologi og juss fra UiO, Lov- og bransjekunnskap fra Legemiddelindustriforeningen, terapeutisk og medisinsk yoga/meditasjon, samt prosjektledelse og journalistikk fra Høyskolen i Oslo.

Rebekka har de siste 25 årene hatt flere lederstillinger innenfor områdene «Life Science» i inn- og utland, og bl.a. vært helseforlagssjef og redaktør ved Universitetet i Oslo (UiO) i Birkeland Publications, prosjektleder i Bio-Medisinsk Innovasjon AS og vært direktør i Aberia Healthcare. Rebekka har også tidligere vært driftsleder- og senterkoordinator for Vardesenteret (et senter for kreftrammede og pårørende på Radiumhospitalet). Hennes brede fagkompetanse, unike kunnskapserfaring og formidlingsevne har gjort at Livslyst & Motivasjon AS har spesialisert seg på å utvikle enkle, men kvalitetssikrede livsmestringsverktøy som kan brukes umiddelbart – og som Rebekka formidler gjennom sin lystbetonte historiefortelling, men som likevel er faglig forankret.athenas-logo_Rebekka Nøkling_Livslyst & Motivasjon

Dette gjør Rebekka også i samarbeid med Norges største foredragsformidlingsbyrå Atheneas.

Et stort faglig internasjonalt nettverk. Gjennom Rebekkas ledererfaring innen Life Science, som spenner seg fra å være Global produktsjef for medisinske genroboter i internasjonale selskaper (GenoVision og Qiagen), til å formidle forskningen ut til allmennheten gjennom bøker og TV-serier, til å starte opp innovative bio- og genteknologiske selskaper (på oppdrag av Helse-Norge sine offentlige kommersialiseringsenheter), så har hun en god oversikt over hva som rører seg i “forskningen som kan hjelpe deg”. Gjennom sitt mangeårige internasjonale arbeid og personlige nettverk av professorer, Nobelprisvinnere og toppforskere fra hele verden, så har hun og selskapet derfor en kontinuerlig tilgang til nye forskningsresultater som foredles til nye stressmestringsverktøy. Dette har resultert i en bred LIVSLYST& MOTIVASJON-produktportefølje – som nettopp tilbys til det private markedet og det offentlige helsevesenet.

FOR DIREKTE TIMEBESTILLING OG PRIS FOR COACHING MED REBEKKA PÅ LIVSLYST & MOTIVASJON SENTERET

BESTILL ET LIVSLYST & MOTIVASJONS FOREDRAG MED REBEKKA NØKLING

KONTAKT OSS!
Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon? Send oss en e-post: post@livslystogmotivasjon.no eller ring oss på: 900 71 428 eller 474 65 380, så hjelper vi deg med glede!

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s