Dinah Rodrigues hormonyoga

Livslyst & Motivasjon AS samarbeider med hormoneksperten Dinah Rodrigues. Sammen med Dinah Rodrigues (97) har vi startet et  internasjonalt forskningsprosjekt (hvor vi sitter i ledergruppen) – og som har resultert i det helt nye forskningskurset, som Rebekka Nøkling er fagansvarlig for – og som nå gjør at du kan bli en kvalitetssikret og sertifisert forskningshormonyogalærer! Vi tilbyr både åpne kurs og kurs for yogalærere som ønsker å delta på Dinah Rodrigues sin hormonyoga.

Praktisk informasjon om Dinah Rodrigues hormonyogakursene:

 

 • Dinah Rodrigues hormonyoga på Livslyst & Motivasjon SenteretSeminarets språk: norsk og engelsk, dokumenter på engelsk.
 • Level I og II er åpne for alle som vil delta.
 • For yogalærere som ønsker å delta på teacher trainingen Level III (etter at Level I og II har blitt gjennomført): Forutsetning for deltakelse i hele teacher trainingen er godkjent bevis på en fullført og anerkjent yogalæreropplæring på minst 200 timer, og dette må sendes som vedlegg når du sender din påmelding på e-post til: post@livslystogmotivasjon.no.
 • Level II er en opplæring basert på elektronisk undervisning organisert fra Dinah Rodrigues i Brasil.
 • Forskningskurset: “Certified Research Hormonyogateacher in Diabetes” (se beskrivelse nedenfor) er åpent for alle.
 • Kursene ledes av Dinah Rodrigues personlig (Level I og III, samt Level II via e-post). Forskningskurset ledes av faglig ansvarlig: Rebekka Nøkling i samarbeid med Dinah Rodrigues og Marius Engh.
 • Kursmateriale sendes til deg via e-post og underveis i kurset i Oslo og i Berlin.
 • Seminarielokaler i Oslo: Livslyst & Motivasjon senteret på Majorstuen, Kirkeveien 67, 0364 Oslo.
 • Hotel og overnatting ordner hver deltager selv.
 • Så snart du mottar en bekreftelse på at du har fått plass, kan du betale hele seminaravgiften som du får per e-post. Ytterligere informasjon og dokumenter sendes etter at kursavgiften har blitt betalt.
 • Et sertifikat utdeles kun ved godkjent gjennomføring av alle 3 nivåer, inkludert den praktiske prøven som deltagerne får på Level III og i forskningsyogalærerkurset.
 • Kursbevis vil gis for alle åpne kurs.

SISTE NYTT: NÅ KAN DU OGSÅ BLI EN SERTIFISERT FORSKNINGSYOGALÆRER!
Ved å bli en sertifisert DINAH RODRIGUES DIABETES-HORMONYOGALÆRER INNEN FORSKNING kan du bidra inn i Dinah Rodrigues sine internasjonale forskningsstudier – og få all opplæring, materiale og veiledning for å gjennomføre dette i praksis i ditt yogastudio.

Kursbeskrivelse – “Certified Research Hormonyogateacher in Diabetes”: Ønsker du å forstå mer om den terapeutiske effekten yoga. yoga nidra og meditasjon har – ut i fra et forskningsperspektiv – og som stadig flere internasjonale toppforskere og Nobelsprisvinneren i medisin fra 2009 jobber med?

Rebekka Nøkling og Marius Engh, som eier selskapet Livslyst & Motivasjon AS, vil hjelpe deg med nettopp det. De holder foredrag rundt om i verden om yoga, meditasjon, hjernetrim og stressmestring – og hvor terapeutisk og medisinsk yoga har vært en viktig del av dette fagfeltet de siste 10-15 årene. I 2015 holdt Livslyst & Motivasjon AS bl.a. flere forskningsworkshops i Norge og i Sverige, i samarbeid med grunnleggeren av den medisinske yogaformen MediYoga, Göran Boll. Rebekka ble i 2021 utnevnt som Ambassadör i MediYoga Förbundet Sverige.

I 2017 inngikk selskapet et samarbeid med Dinah Rodrigues for å etablere et internasjonalt forskningsprosjekt hvor Dinah Rodrigues hormonyogalærere skal læres opp til å delta aktivt – med en faglig forankret kvalitetssikring – med å få frem forskningsresultater med nettopp Dinah Rodrigues yogametoden. Livslyst & Motivasjon AS vil lede det internasjonale forskningsprosjektet, som inkluderer ulike internasjonale medisinske fagmiljøer. Forskningskursene vil holdes både i Oslo og i Berlin.

Du vil i dette kurset og utdannelsen få en dypere innsikt i yogaforskningens metoder og bli en sertifisert forskningsyogalærer. I tillegg vil du lære deg å forstå, analysere og videreformidle forskningsresultatene. Som en sertifisert forskningsyogalærer kan du bli en viktig aktør for å hjelpe utvalgte pasientgrupper, men også finne løsninger for fremtidens helseomsorg og i forebyggingen av folkesykdommene i dagens samfunn – som veldig ofte har en sammenheng med hormonubalanser og stressnivået vi har i den vestlige verden.