Lær av den verdensberømte Dinah Rodrigues (92) og bli med på hennes hormonyoga

NB! Grunnet coronavirustiden vi lever i, så er dette tilbudet satt på hold foreløpig. VIL DU PRØVE HORMONYOGA FOR KVINNER OG HORMONYOGA FOR DIABETES? Livslyst & Motivasjon AS samarbeider med hormoneksperten Dinah Rodrigues. Sammen med Dinah Rodrigues har vi startet et større internasjonalt forskningsprosjekt (hvor vi sitter i ledergruppen) – og som har resultert i det helt nye forskningskurset, som Rebekka Nøkling er fagansvarlig for – og som nå gjør at du kan bli en kvalitetssikret og sertifisert forskningsyogalærer! Vi tilbyr både åpne kurs og kurs for yogalærere som ønsker å delta på Dinah Rodrigues sin hormonyoga.

Praktisk informasjon om Dinah Rodrigues hormonyogakursene:

 

 • Dinah Rodrigues hormonyoga på Livslyst & Motivasjon SenteretSeminarets språk: norsk og engelsk, dokumenter på engelsk.
 • Level I og II er åpne for alle som vil delta.
 • For yogalærere som ønsker å delta på teacher trainingen Level III (etter at Level I og II har blitt gjennomført): Forutsetning for deltakelse i hele teacher trainingen er godkjent bevis på en fullført og anerkjent yogalæreropplæring på minst 200 timer, og dette må sendes som vedlegg når du sender din påmelding på e-post til: post@livslystogmotivasjon.no.
 • Level II er en opplæring basert på elektronisk undervisning organisert fra Dinah Rodrigues i Brasil.
 • Forskningskurset: “Certified Research Hormonyogateacher in Diabetes” (se beskrivelse nedenfor) er åpent for alle.
 • Kursene ledes av Dinah Rodrigues personlig (Level I og III, samt Level II via e-post). Forskningskurset ledes av  faglig ansvarlig: Rebekka Nøkling i samarbeid med Dinah Rodrigues og Marius Engh.
 • Kursmateriale sendes til deg via e-post og underveis i kurset i Oslo og i Berlin.
 • Seminarielokaler i Oslo: Livslyst & Motivasjon senteret på Majorstuen, Kirkeveien 67, 0364 Oslo.
 • Hotel og overnatting ordner hver deltager selv.
 • Så snart du mottar en bekreftelse på at du har fått plass, kan du betale hele seminaravgiften som du får per e-post. Ytterligere informasjon og dokumenter sendes etter at kursavgiften har blitt betalt.
 • Et sertifikat utdeles kun ved godkjent gjennomføring av alle 3 nivåer, inkludert den praktiske prøven som deltagerne får på Level III og i forskningsyogalærerkurset.
 • Kursbevis vil gis for alle åpne kurs.

SISTE NYTT: NÅ KAN DU OGSÅ BLI EN SERTIFISERT FORSKNINGSYOGALÆRER!
Ved å bli en sertifisert DINAH RODRIGUES DIABETES-HORMONYOGALÆRER INNEN FORSKNING kan du bidra inn i Dinah Rodrigues sine internasjonale forskningsstudier – og få all opplæring, materiale og veiledning for å gjennomføre dette i praksis i ditt yogastudio.

Kursbeskrivelse – “Certified Research Hormonyogateacher in Diabetes”: Ønsker du å forstå mer om den terapeutiske effekten yoga. yoga nidra og meditasjon har – ut i fra et forskningsperspektiv – og som stadig flere internasjonale toppforskere og Nobelsprisvinneren i medisin fra 2009 jobber med?

Rebekka Nøkling og Marius Engh, som eier selskapet Livslyst & Motivasjon AS, vil hjelpe deg med nettopp det. De holder foredrag rundt om i verden om yoga, meditasjon, hjernetrim og stressmestring – og hvor terapeutisk og medisinsk yoga har vært en viktig del av dette fagfeltet de siste 10-15 årene. I 2015 holdt Livslyst & Motivasjon AS bl.a. flere forskningsworkshops i Norge og i Sverige, i samarbeid med grunnleggeren av den medisinske yogaformen MediYoga, Göran Boll.

I 2017 inngikk selskapet et samarbeid med Dinah Rodrigues for å etablere et internasjonalt forskningsprosjekt hvor Dinah Rodrigues hormonyogalærere skal læres opp til å delta aktivt – med en faglig forankret kvalitetssikring – med å få frem forskningsresultater med nettopp Dinah Rodrigues yogametoden. Livslyst & Motivasjon AS vil lede det internasjonale forskningsprosjektet, som inkluderer ulike internasjonale medisinske fagmiljøer. Forskningskursene vil i 2018 holdes både i Oslo og i Berlin.

Du vil i dette kurset og utdannelsen få en dypere innsikt i yogaforskningens metoder og bli en sertifisert forskningsyogalærer. I tillegg vil du lære deg å forstå, analysere og videreformidle forskningsresultatene. Som en sertifisert forskningsyogalærer kan du bli en viktig aktør for å hjelpe utvalgte pasientgrupper, men også finne løsninger for fremtidens helseomsorg og i forebyggingen av folkesykdommene i dagens samfunn – som veldig ofte har en sammenheng med hormonubalanser og stressnivået vi har i den vestlige verden.