Vår grunnfilosofi

Livet går så det suser og så plutselig treffer du en dump i veien: Du selv, et familiemedlem eller en nær venn «møter veggen», blir syk, opplever et samlivsbrudd, opplever vanskelige omstillinger på jobben eller møter en annen type utfordring. For den som berøres, kan opplevelsen av mangel på kontroll, usikkerhet og vonde følelser være overveldende. Kanskje må man foreta justeringer i hverdagen som gjør at livet ikke blir som forventet? Det kan være en tøff prosess. For hvordan skal man takle tilværelsen når livet snus på hodet? Og hvordan skal man stake ut kursen videre?

I den akutte fasen kan det være ekstremt vanskelig å se framover og bevare håpet om at livet en dag skal bli bedre. Men for de aller fleste, er det mulig at noe kan bli bedre. For mange kan mye bli bedre. Og her er den gode nyheten: Vi kan selv spille en aktiv rolle. Ved å være oss bevisst på hvordan tanker, følelser og den fysiske kroppen påvirkes av hverandre, og ved å være oss bevisst hvordan måten vi snakker til oss selv på og hvordan måten vi tenker påvirker hvordan vi har det, kan vi skape en god hverdag, selv når livet er vanskelig. For heldigvis er vi mennesker mestringsdyktige, overlevelsesdyktige og tilpasningsdyktige, langt utover det vi utgangspunktet kanskje tror er mulig. Og akkurat den tanken synes vi det er viktig å dele med andre.

Vi vet også at kampen mot ulike livsutfordringer og sykdom ofte er en stille kamp. En kamp som er tøff å kjempe og som nesten ingen ser eller hører: For i motgang kjemper vi ofte i det skjulte; bak en lukket dør eller på et sykehus. Livslyst & Motivasjon sin grunnfilosofi er at vi ser alle mennesker og møter dem med et smil. Vi heier på dem, når de gjør framgang. Og vi gir dem applaus.

Vi tror nemlig at uansett hvor vondt, vanskelig eller krevende livet er, så er det en ting vi mennesker ikke kan bli frarøvd: Nemlig muligheten til å selv bestemme hvordan vi skal forholde oss til det som skjer rundt oss. Vi kan ikke alltid kontrollere det som skjer med oss, men hvordan vi responderer på det som skjer, det kan vi kontrollere. I det ligger mange muligheter til vekst, tilpasning, mestring og utvikling – som igjen kan gi deg en hverdag med mindre stress og mer livslyst.

Vi har alltid hatt stor respekt, empati og beundring for mennesker som forholder seg til ulike former for utfordringer. Derfor vil vi si til deg som kjemper: Vi ser deg! Og vi beundrer deg. Din evne til å mestre motgang kan ingen ta fra deg. Vit at du ikke er alene!

FOR MER INFORMASJON OM HVORDAN VI KAN HJELPE DEG – ta kontakt med oss her – VELKOMMEN!

Livslyst  & Motivasjon SENTERET eies av Livslyst & Motivasjon AS og er en del av konsernet Livslyst Holding AS. Vår produktutvikling bidrar også til at vi er hovedleverandører av utdanningsmodulene til mPOWER Academy AS – et selskap som tar et aktivt sosialt ansvar – slik at flere kan bli “kronisk friske”!