ER DU OPPTATT AV FAGKOMPETANSE? Gjennom Livslyst & Motivasjon AS sitt ettårige MODUL 1 undervisningsprogram vil diplomerte og sertifiserte Livslyst & Motivasjon-representanter ha fått nødvendig veiledning, faglig innsikt og kvalitetssikret kompetanse til å bruke elementer fra vår unike coachingmetode, «Livslyst-kurspakker» og stressmestringsverktøy i sin egen virksomhet, eller som en del av sin tilleggskompetanse og utdanning. Studentene vil på en enkel og forståelig måte få en unik innsikt i det siste tiårets kunnskapsutvikling, som bryter ned biomedisinens tradisjonelle skille mellom kropp og sinn – og få øve seg på hvordan de kan arrangere Livslyst-kurs, Livslyst-foredrag og Livslyst-selvhjelpsgrupper.

OM LIVSLYST & MOTIVASJONS PROGRAMMET: MODUL 1
Bakgrunn: Livslyst & Motivasjon AS sitt mål er å hjelpe flest mulig mennesker til å mestre motgang på en best mulig måte ved å hjelpe dem til å hente frem “den beste utgaven av seg selv” – som resulterer i en hverdag med mindre stress og mer livslyst. Derfor tilbyr vi en ettårig utdanningsmodul for kvalifiserte deltagere (alle kandidater som tas opp i utdanningsprogrammet må gjennom en intervjurunde før oppstart), slik at våre metoder og verktøy kan spres ut til flere personer. Deltagerne vil få innsikt, forståelse og lære seg å videreformidle våre konkrete råd og stressmestringsverktøy – som er basert på vår brede fagkompetanse og unike kunnskapserfaring innenfor: positiv selvutvikling, stressmestring, motivasjon, mental trening, rehabilitering, relasjonsbygging, teambuilding, prosessveiledning, forebygging, mestring av psykososial angst, medisinsk og terapeutisk yoga- og meditasjon, pusteteknikker og forskningsformidling.

Ved å delta i Livslyst & Motivasjon AS sitt undervisningsprogram vil deltagerne få en grundig opplæring gjennom undervisning, gruppearbeid, hjemmeoppgaver, muntlig og skriftlig eksamen – og alle kandidatene vil få personlig veilledning gjennom to semestre (12 mnd). Pensum er basert på tverrfaglig og kvalitetssikret forskning, Livslyst & Motivasjon AS sin faglige kompetanse og kunnskapserfaring, samt vår egenutvikling av produktporteføljer innenfor: coaching og mental trening, stressmestringskurs, livslyst- og motivasjonsforedrag, skreddersydde workshops og foredrag.

UNDERVISNINGSPLAN: MODUL 1 i 2017-2018 baserer seg på obligatoriske samlinger, hjemmeoppgaver og personlig veiledning som går over to semestre.

Stressbilde_Livslyst & MotivasjonDette gjør vi gjennom tre obligatoriske fagseminarer i Oslo (se datoer og program nedenfor). Her vil deltagerne lære om våre kjerneverdier, presentasjonsteknikker, elementer fra vår coachingmetode, øvelser og faglig innsikt som inkluderer en lærerik oppdagelsesreise i berøringsflatene mellom psykologi og medisinske fagfelt hvor genforskningen står sentralt, slik som; immunologi, nevrovitenskap, epigenetikk og endokrinologi (læren om hormoner). Deltagerne vil på en enkel og forståelig måte få en unik innsikt i det siste tiårets kunnskapsutvikling, som bryter ned biomedisinens tradisjonelle skille mellom kropp og sinn. Det er dette som bl.a. har gitt toppforskerne rundt om i verden en stadig økende forståelse for hvordan våre livserfaringer, stress, tanker og sosiale handlingssystemer påvirker vår egen helse og vårt genuttrykk i cellene i mye større grad enn tidligere antatt. Livslyst & Motivasjon-kandidatene vil også få øve seg på å finne praktiske løsninger for hvordan de kan arrangere Livslyst-kurs, Livslyst-foredrag og Livslyst-selvhjelpsgrupper der de bor/arbeider. Hver deltager må også besvare og få godkjent fem hjemmeoppgaver i løpet av «Modul 1 perioden», som følges opp med evalueringssamtaler med veileder, før de kan gå opp til avsluttende eksamen i Modul 1.

MERK: Det er kun kandidater som består eksamen i Modul 1 som blir diplomerte og sertifiserte Livslyst & Motivasjon-representanter og som kan holde våre offisielle Livslyst-kurs. De sertifiserte Livslyst & Motivasjon-representantene vil bli en del av vårt «Livslyst & Motivasjon-nettverk» og får dermed en tett og fortløpende oppfølging/veiledning innenfor rammene til Modul 1. De vil også være kvalifisert til å fortsette opplæringsprogrammet i Modul 2. Vi arrangerer oppfølgingskurs for alle våre Livslyst & Motivasjon-representanter. I tillegg vil Livslyst & Motivasjon-representantene fortløpende få utdelt oppdatert kurs- og foredragsmateriell, som gjør dem i stand til å integrere våre Livslyst-kurs i sin egen virksomhet og i sitt eget lokalmiljø. Hvert Livslyst-kurs vil også registreres i vårt system og kvalitetssikres.

PROGRAM FOR MODUL 1 (mars 2017 – mars 2018):

  • Intervju og innledende samtaler/møter med kursansvarlig Rebekka Nøkling – for å bli godkjent som Livslyst & Motivasjon-kandidat og for å skreddersy et individuelt opplæringsprogram (hvor geografiske forhold, tidligere fagkompetanse og kunnskapserfaring, egen virksomhet/jobb, samt personlige mål blir tatt hensyn til)
  • Første obligatoriske fagseminar i Oslo 25. og 26. mars 2017
  • Andre obligatoriske fagseminar i Oslo  1. og 2. september 2017
  • Tredje obligatoriske fagseminar i Oslo i mars 2018 (med muntlig eksamen/foredrag)
  • Fem hjemmeoppgaver deles ut i mars, juni, september og november (2017), og i januar (2018). Disse må bli godkjent før Livslyst & Motivasjon-kandidaten kan gå opp til avsluttende skriftlig eksamen i Modul 1 i februar 2018.
  • I mars 2018 må alle deltagerne opp i muntlig eksamen (ved å holde et foredrag med publikum tilstede). Dette blir på en felles samling på Livslyst & Motivasjon Senteret
  • Personlig veiledning og evaluering vil gis underveis , i begge semestrene, av Rebekka Nøkling
  • Felles samling for alle godkjente Livslyst & Motivasjon-representanter i mars 2018

PÅMELDING: Send en e-post til kursansvarlig, Rebekka Nøkling: rebekka@livslystogmotivasjo.no
Påmeldingsfrist:
Semesterinnbetaling må gjøres innen 15. mars 2017 (eller etter avtale)
Kursansvarlig:
Cand Scient og stressmestringscoach Rebekka Nøkling (Livslyst & Motivasjon AS)
Varighet:
12 mnd med oppstart 25. mars 2017 og avsluttende eksamen i mars 2018
Antall timer: Totalt ca. 210 timer undervisning/veiledning/selvstudie/eksamen
Sted:
Livslyst & Motivasjon Senteret i Kirkeveien 67 A (100 m fra Majorstua-krysset)

HAR DU SPØRSMÅL ELLER ØNSKER DU MER INFORMASJON? Kontakt Rebekka Nøkling direkte på mobil: 900 714 28 eller send oss en e-post: post@livslystogmotivasjon.no så vil vi med glede hjelpe deg videre!

PRIS FOR MODUL 1 (mars 2017 – mars 2018):
Semester 1 (2017): 19 000,- NOK – innbetaling må skje innen 15. mars 2017
Semester 2 (2017/2018): 19 000,- NOK – innbetaling må skje innen 15. september 2017

ESEMPLER PÅ HVEM SOM HAR ØNSKET VÅRE LIVSLYST-KURS, WORKSHOPS OG FOREDRAG:
Livslyst & Motivasjon leies ofte inn for å ta hele ansvaret for spesifikke arrangementer i Helse-Norge, samt av andre arbeidsplasser, private arrangører, pasientorganisasjoner og næringslivet. Les også aktuelle artikler i media om Livslyst & Motivasjon AS her.

Vi har blant annet holdt foredrag, kurs, workshops og vært konferansier/debattleder for:
Helseforetakene Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord, Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, lærere og elever ved Oslo Handelsgymnasium, Philips Norge, Norges Idrettshøyskole (NIH), Norsk Sykepleierforbund, Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning (LKB), Norske Revmatikerforbund (NRF), Stavanger sykehus, Lærings- og mestringssentre, Pfizer, Dansac, Vestfold Sykehus, Norsk Forening For Nevrofibromatose (NFFNF), Kvinnehelsedagen (arrangør: Norske Kvinners Sanitetsforening), Hjernesvulstforeningen, NAV, iFokus AS – en av Norges ledende attføringsbedrifter, Stamina Helse, HMS-kurs for ledere, Mental Helse, Lungekreftforeningen, Diabetesforeningen, JAG assistanse som tilbyr personlig assistanse for funksjonshemmede, Helseforum for kvinner (HFK), Den Norske Ballettskolen, Bonnier Media, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Haug skole og ressurssenter i Bærum, Norsk Thyreoideaforbund (stoffskifteorganisasjonen), Stoffskifteforbundet, Hørselhemmedes landsforening (HLF), Tara-redaksjonen (Norges største kvinnemagasin), Kronikere i Brukar-organisasjonane i Sykkylven, Foreningen for merkantilt helsepersonell, Female Presence, Jentebølgen HOT, Damenes aften (arrangør: Støtvig hotell), Studio Balanse – Medisinsk Yoga & Bowenterapi, Oslo Yogafestival, Puro Yoga, MediYoga Inernational, Karolinske Institutt (Sverige), MediYoga-instituttene i Stockholm og Göteborg og flere Folkehelsekonferanser rundt om i Norge.