COACHING, OBLIGATORISK VEILEDNING OG RÅDGIVNING FOR LEDERE OG ANSATTE

Vi har en unik erfaring og kompetanse og vi har et team av de beste innenfor bransjen som er klare til å hjelpe dere med å skape gode løsninger for deres ansatte. Vi hjelper dere med det som er avgjørende for å lykkes.

Livslyst & Motivasjon AS hjelper til i prosessen med å skape et godt og bærekraftig mottak:

  • Ny etablering, opplæring og veiledning av DRO, ansatte, ledelse og fagarbeidere.
  • Kravspesifikasjoner, struktur oppbygging, Sesam opplæring, rutiner og system implementering.
  • Ansettelsesprosesser og rekruttering.

Vi hjelper dere med det som er avgjørende for å lykkes i bransjen – både for DRO, ledelsen, de ansatte, og sluttkunden.

Vi vet hva som må til for å danne ”et godt mannskap som takler å seile i både medvind og motvind”. Her vil kravspesifikasjoner, rettningslinjer og mestringsverktøy være avgjørende i prosessen for å bygge opp den beste staben og de beste forutsetningene for å lykkes i markedet som er i stadig endring.