Vi har en unik erfaring og kompetanse og vi har et team av de beste innenfor bransjen som er klare til å hjelpe dere med å skape gode løsninger og mottak for deres beboere. Vi hjelper dere med det som er avgjørende for å lykkes i mottaksbransjen.

Livslyst & Motivasjon AS hjelper til i prosessen med å skape et godt og bærekraftig mottak:

  • Ny etablering, opplæring og veiledning av DRO, ansatte, ledelse og fagarbeidere.
  • Kravspesifikasjoner, struktur oppbygging, Sesam opplæring, rutiner og system implementering.
  • Ansettelsesprosesser og rekruttering.

Vi hjelper dere med det som er avgjørende for å lykkes i mottaksbransjen – både for DRO, ledelsen, de ansatte, beboerne og sluttkunden (UDI) som har ansvaret for at dere har et kvalitetssikret tilbud for deres beboere.

Vi vet hva som må til for å danne ”et godt mannskap som takler å seile i både medvind og motvind”. Her vil kravspesifikasjoner, rettningslinjer og mestringsverktøy være avgjørende i prosessen for å bygge opp den beste staben og de beste forutsetningene for å lykkes som mottak. Med 15 års erfaring vet vi hva som må til for å bygge opp og skape mottak som er: lønnsomme, effektive og gode for beboerne – innenfor de politiske og økonomiske rammene. Vi bistår i dag flere mottak med ulike oppgaver som du kan lese om mer her