Denne videreutdanningen er for musikkpedagoger som jobber med barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn. Undervisningen er lagt til helgesamlinger på Livslyst & Motivasjon Senteret, etter at Barrat Due Musikkinstitutt og Livslyst & motivasjon AS inngikk et samarbeid, og er tilrettelagt slik at studenter fra hele landet kan delta. Undervisningsformen gjør det mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.

1-årig deltidsstudium. 30 studiepoeng.
Søknadsfrist for studieåret 2017/2018 er 15. april 2017.

Som pioner på musikkbarnehagefeltet i Norge tilbyr Barratt Due et videreutdanningsstudie rettet mot musikkundervisning av de aller miste. Barratt Due musikkinstitutt har i over 85 år hatt sin egen musikkbarnehage med fokus på å ta vare på og å utvikle barns musikkglede og musikkinteresse.

Videreutdanningsstudiet retter seg i hovedsak mot musikkpedagoger landet rundt som ønsker å få utvidet sin musikkfaglige kompetanse for å arbeide med:

• musikkbarnehage-barn i musikkgrupper i alderen 0 til 6 år
• musikkundervisning i grunnskolens 1. og 2. årstrinn

Vi tilbyr en videreutdanning i et levende og stimulerende miljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Ved siden av at studiet vil gi muligheter for et bredere og mer varierende arbeidsområde, vil det også tilføre den enkeltes arbeidsplass nye impulser.

FOR MER INFORMASJON: Gå inn på linken til vår samarbeidspartner Barratt Due Musikkinstitutt