ALRN programmet – for å hjelpe deg som har en Borreliainfeksjon

DETTE ER WORKSHOPEN FOR DEG SOM SLITER MED EN BORRELIAINFEKSJON ELLER ETTERVIRKNINGENE AV ET FLÅTTBITT: Cand. Scient og stressmestringscoach Rebekka Nøkling ble selv rammet av en borreliainfeksjon, etter at hun fikk et flåttbitt i 2016. Sammen med fysioterapeut og balansespesialist Anna Lejerstedt, ønsker hun å hjelpe denne pasientgruppen med «ALRN programmet – for deg med Borreliainfeksjon» – som er basert på deres fagkompetanse og Rebekkas erfaring som borreliapasient.

Borrelia er et ord for borreliabakterien fra flått som lager infeksjon i kroppen. Bakterien sprer seg via blodet til hele kroppen og kan gi få eller mange symptomer. Noen får lette til moderate symptomer, dersom immunforsvaret klarer å motvirke infeksjonen. Andre kan bli mer syke eller alvorlige invalidiserende syke.

Det skjer mye europeisk forskning på flåttbårne infeksjonssykdommer. I dag vet man at flåtten kan inneholde flere ulike bakteriestammer som kan forklare den store variasjonen i symptomer og plager hos de syke.

Rebekka ble nylig intervjuet av Allers, for å sette fokus på borreliasaken:

– Grunnen til at jeg stilte opp i dette intervjuet er at jeg ønsker å støtte og gi håp til denne pasientgruppen og deres pårørende. I tillegg er det viktig å fokusere på behandlingstilbudet og forskningen som gjøres på dette området – som dessverre er alt for dårlig i Norge. Det er også viktig å ivareta «hele mennesket» som rammes: fysisk, mentalt og emosjonelt. Som pasient og fagperson vil jeg derfor gjøre det jeg kan for å bidra til at vi kan jobbe tverrfaglig og internasjonalt for å gi et best mulig behandlingstilbud for de som sliter med en borreliainfeksjon og ettervirkninger av denne.

Dersom man er blitt syk etter flåttbitt, er det viktig at man får god hjelp av fastlegen og eventuelt spesialisthelsetjenesten til å utrede dette så langt det er mulig. Det er viktig for både pasienten og deres pårørende å forstå at man kan være syk etter flåttbitt selv om alle prøver er normale, da vi per i dag ikke har gode nok tester for alle bakteriestammene, og fordi bakteriene har mekanismer for å unngå blodets vanlige immunforsvarsreaksjoner. Det hender også at negative prøver på et senere tidspunkt blir positivt, så det kan være nødvendig å ta testene minst en gang til, dersom man underveis er blitt sykere. Noen syke kan også ha normale blodprøver, men får utslag bare på spinalvæskeprøven.

– Jeg har pasienter som både har fått diagnosen krystallsyke og borrelia samtidig av legen – og mange av deres symptomer kan ligne på hverandre. Mange blir ofte veldig slitne, med påfølgende symptomer på utbrenthet, som ofte resulterer i langvarige sykemeldinger. Det kan være en stor belastning både for pasienten og familien når man lever i usikkerhet om ting kan bli bra igjen etter en borreliainfeksjon. Derfor er vi opptatt av at det du lærer på våre workshops og kurs også er noe pårørende til en som har fått borreliainfeksjon kan ha glede og nytte av, forklarer Anna.

– Det er derfor en glede å tilby enda en ny og tverrfaglig ALRN behandlingsform (ref. tidligere ALRN Balanseprogram – for deg med krystallsyke som ble lansert i juni), basert på samarbeidet med Anna og hennes unike kompetanse innen svimmelhet, og det vi i Livslyst & Motivasjon jobber med innen: stressmestring, restituering etter helseutfordringer, mental trening, coaching og ulike former innen terapeutisk hormonyoga, meditasjon og yoga nidra på Livslyst & Motivasjon Senteret på Majorstuen, forklarer Rebekka, før hun fortsetter entusiastisk:

– Vi er opptatt av å hjelpe de vi liker å kalle “de usynlige hverdagsheltene” med å unngå å bli kronisk syke – og tvert imot hjelpe dem til å bli “kronisk friske”. Dette gjør vi gjennom våre forskningsbaserte verktøy, utdanningsplattformer og samarbeid med dyktige spesialister, slik Anna er et godt eksempel på.

I tillegg vil det bli satt opp egne ALRN Borreliainfeksjon-kurs (4x 90 min) i januar 2020.

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ WORKSHOPEN: ««ALRN programmet – for deg med Borreliainfeksjon»» (MODUL 1) i desember?

PÅMELDING: Send en en e-post: post@livslystogmotivasjon.no, og hvis du skulle ønske mer informasjon så svarer Anna Lejerstedt og Rebekka Nøkling deg personlig med glede.

TID: 4. desember kl 17.00 – 21.00

STED: Livslyst & Motivasjon Senteret i Kirkeveien 67 (ring på nederste ringeklokke til høyre)

PRIS: 950,- NOK