Livslyst & Motivasjon AS (LM) og Barratt Due Musikkinstitutt (BDM) har inngått et tverrfaglig forretningssamarbeid. I praksis vil LM og BDM sine kurs og undervisningsvirksomheter foregå side om side i Livslyst & Motivasjon SENTERET (LMS) i Kirkeveien 67 A, som eies av Rebekka Nøkling og Marius Engh, som eier LM: www.livslystsenteret.no

BAKGRUNN FOR SAMARBEIDET: LM ønsket seg en seriøs samarbeidspartner med aktiviteter som er kompatible og supplerende til LMS sin virksomhet – og som er like opptatt av kvalitet i alle ledd som LM er. For BDM handlet det om å utvide sin virksomhet, da den velkjente røde trevillaen i Lyder Sagens gate 2, begynte å bli for liten for alle de ulike aktivitetene BDM har utviklet gjennom sin unike kompetanse innen musikk og Barratt Dues lange tradisjoner innen talentutvikling i Norge, herunder: Høyskolen Barratt Due (HBD), Musikkbarnehagen (MBH, som tilbyr 45-60 min. gruppeundervisning for barn mellom 4 mnd. og 6 år), Unge Talenter (UTBD) og Musikk på Majorstuen (M@M). Disse aktivitetene vil nå få mer plass i den nye filialen til BDM på Majorstuen og MBH vil ha sin hovedvirksomhet fra mandag-torsdag, med oppstart fra 2. januar 2017, i det tverrfaglige senteret. . Se oversikt her

LIVSLYST, MUSIKK OG MOTIVASJON: LM og BDM vil både dele undervisningslokaler og utvikle konseptet for senteret sammen videre, og det kan dessuten ligge et potensial for utvikling av tverrfaglige og forskningsbaserte tilbud i fremtiden. Begge parter er opptatt av at alle som kommer skal føle seg hjemme og få en godfølelse i de nyoppussede lokalene, som kun ligger 100 meter fra Majorstua-krysset, enten de er: BDM-musikkelever og foreldre, eller studenter som videreutdanner seg som BDM-musikkpedagoger, pusteterapeuter eller deltar i Livslyst & Motivasjon sitt utdanningsprogram. Kursdeltagere på workshops og i skreddersydde kurs for grupper og arbeidsplasser, samt yogadeltagere og klienter som ønsker coaching og veiledning – for å skape en positiv selvutvikling – basert på det siste innen forskning som hjelper deg, er også velkomne.

Om Livslyst & Motivasjon AS: Selskapet, som eies av Rebekka Nøkling og Marius Engh, har mer enn 20 års erfaring innen «Life Science», mental trening, stressmestring og rehabilitering – og utvikler kontinuerlig nye og innovative LIVSLYST-produkter og tjenester innen helse- og livsstil – basert på selskapets unike fagkompetanse og kunnskapserfaring. Hovedvirksomheten holder til i Livslyst & Motivasjon Senteret på Majorstuen i lyse og trivelige lokaler med: oppholdsrom, garderobe, resepsjon/butikk, yogasaler, kurs- og foredragsrom og flere terapeutrom. Senteret er et tverrfaglig spisskompetansesenter med profilerte coacher og foredragsholdere, mentale trenere, pusteeksperter, parterapeuter, smerteterapeuter, en klassisk massør, en Ayurvedisk ekspert, sertifiserte medisinske yoga (MediYoga)-instruktører og erfarne yogalærere innen ulike yogaformer. Se mer på www.livslystogmotivasjon.no 

Om Barratt Due musikkinstitutt: Talenter på løpende bånd siden 1927!
Helt siden starten i 1927 har Barratt Due utdannet utøvere på høyt nivå.
Oppbygging av kompetanse gjennom mange års erfaring har ført til at Barratt Due i dag er ledende på talentutvikling i Norge. Barratt Dues motto er «fra musikkbarnehage til konsertpodiet». Bakgrunnen for dette er at vi mener musikk kjenner ingen aldersgrenser, bare grader av kvalitet. Barratt Due gir elever og studenter unik mulighet til å møte utfordringer på eget musikalsk nivå, samtidig som man har sosial tilhørighet i et aldersmessig likt miljø; elever i samspill med eldre studenter og studenter i samspill med profesjonelle utøvere på høyt nivå. På denne måten skapes et kulturelt sentrum hvor musikken som kunstform får den sentrale og naturlige plass, uavhengig av kunstig oppsatte aldersgrenser. BDMs musikktilbud omfatter i dag Høyskole (bachelor- og masternivå), Unge Talenter (tilbud til ungdommer med spesielt talent innen klassisk musikk), Musikk på Majorstuen (tilbud til elever i 5. -10. klasse ved Majorstuen skole) Musikkskole og Musikkbarnehage. Se mer på www.barrattdue.no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s